Archiwum Dokumentów Elektronicznych

W wyniku postępującej cyfryzacji coraz więcej dokumentów występuje tylko w postaci elektronicznej. Jak i dokumentacja papierowa, dokumenty elektroniczne wytworzone w administracji publicznej powinny być przekazane do archiwum, gdzie będą trwale i bezpiecznie przechowywane. Archiwum Dokumentów Elektronicznych jest serwisem pozwalającym jednostkom administracji publicznej przekazywać dokumenty elektroniczne do archiwizacji, a archiwom państwowym na przyjęcie i zarchiwizowanie tych dokumentów. Na zlecenie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zaprojektowaliśmy identyfikację wizualną i interfejs systemu.

Klient:
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Specjalizacja:
Identyfikacja wizualna, UI Design

Logotyp ADE

Kulisty kształt liter przywołuje skojarzenia ze zwojami – archaicznym sposobem przechowywania dokumentów, ale też z bardziej współczesnym nagrywaniem danych na dysku. Logotyp można jednocześnie postrzegać jako układ scalony albo zestaw kabli, reprezentujący materialny wymiar technologii odpowiedzialnej za trwałość i bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Interfejs

Największym wyzwaniem w projekcie interfejsu systemu ADE było zapewnienie czytelności i przejrzystości złożonych metadanych opisujących materiały archiwalne. Do realizacji projektu podeszliśmy systemowo – przygotowaliśmy zestaw spójnych i pasujących do siebie modułów, z których następnie zbudowaliśmy podstrony systemu. Dzięki temu treści są przedstawione w spójny i uporządkowany sposób, co ułatwia użytkownikowi orientację na stronie.

Projekt stworzony przez agencję Transparent dobrze wpisuje się w charakter projektowanego systemu i archiwów państwowych. Współpracę i kontakt z agencją oceniam pozytywnie i życzę kolejnych sukcesów.

Magda Gałach

Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego

Co możemy zrobić dla Ciebie? Napisz do nas